ROT-AVDRAG

ROT-avdrag

I Sverige finns två praktiska skatteavdrag som heter RUT och ROT. Avdragen används på en del av arbetskostnaden för arbetet i hemmet, och kommer till fördel både för dig som vill förändra i hemmet och för den som driver en städfirma, byggfirma och liknande. RUT-avdraget vänder sig till den som nyttjar hushållsnära tjänster som exempelvis hemstädning, snöskottning och trädgårdsarbete, och ROT-avdraget används vid olika typer av renoveringar och byggnationer. Du måste själv äga och bo i bostaden för att få ta del av avdraget, och den som utför arbetet får inte vara en nära anhörig. Alla regler kring avdragen kan man läsa om på Skatteverkets hemsida, och det är dit man vänder sig om man har frågor.

Hur fungerar ROT-avdraget?

ROT-avdrag är en förkortning av Renovering, Om- och Tillbyggnad. Som privatperson kan man använda avdraget vid olika typer av förändringsarbeten i hemmet, och avdraget sker på en del av arbetskostnaden. Material och dylikt är inte avdragsgilla. Skattereduktionen uppgår till 30 % av arbetskostnaden och det kan göra en stor skillnad vid större arbeten. ROT-avdrag köksrenoveringar är förstås populära, men även vid mindre tjänster – många bäckar små! Be den firma du vänder dig till att räkna med ROT-avdraget i offerten för att få en uppfattning om hur prisbilden ser ut.

 

Maxbeloppet som man får dra av med hjälp av ROT-avdrag är 50 000 kronor per person och år. Om man har gjort andra avdrag under året kan det påverka om och hur mycket man kan använda sig av ROT-avdraget. RUT-avdrag och ROT-avdrag räknas till exempel samman inom maxsumman på 50 000 kronor. En annan faktor som spelar in om du kan ta del av avdraget är hur mycket du har betalat in i skatt under året.

 

Använd ROT-avdrag vid renovering

När du anlitar en seriös firma för att få hjälp med köksrenovering eller andra arbeten i hemmet kommer de att hjälpa till med allt praktiskt och administrativt som rör ROT-avdraget. Det gör det enkelt för dig att få ner arbetskostnaden när du anlitar professionell hjälp av olika slag. Du behöver heller inte vänta till deklarationen, utan du får avdraget reglerat direkt på fakturan. Eftersom firman du anlitar sköter allt jobb behöver du inte göra någonting för att avdraget ska ske, mer än att kontrollera och godkänna den faktura som följer arbetet.

 

ROT-avdrag kan användas vid renoveringar av olika slag, ombyggnationer och tillbyggnationer. Det räknas dock inte som en avdragsgill kostnad när man bygger helt nytt, eller när man gör beställningar av måttbeställda luckor och andra specialkonstruktioner. Om du har frågor som rör ROT-avdrag kan du få tips och råd från byggfirman, och du kan förstås alltid vända dig direkt till Skatteverket.